Kurssin esittely

Tutkimuksen perusteet

KURSSISTA

Opi hyödyntämään erilaisia tutkimusmenetelmiä asiakasymmärryksen syventämisessä ja  liiketoiminnan kehittämisessä. 

Tämä kurssi on jaettu seuraaviin 3 osioon:

  1. Johdanto erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja tutkimusmenetelmän valintaan
  2. Laadulliset eli kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
  3. Määrälliset eli kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Valmiina sukeltamaan  tutkimuksen maailmaan Heidi Vidgren kanssa. 

KURSSIN VETÄJÄ

Vidgren-Heidi

Heidi Vidgren

Insight Director

Heidi is a research professional, who has in-depth expertise of leading qualitative and quantitative research projects  of all sizes, different markets and a variety of business challenges. Heidi has worked both in research agencies in different positions and in a marketing agency for 20 years. Heidi is also the research competence group lead at Avidly.